Mục tiêu của TP Đà Nẵng năm 2021!

Hội nghị Thành uỷ TP Đà Nẵng đưa ra kế hoạch khôi phục kinh tế Đà Nẵng trở lại đường đua!

Ngày 4-12, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhằm tổng kết đánh giá tình hình công tác năm 2020 và xác định những trọng tâm, giải pháp trong năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2025. Hội nghị đã thống nhất chủ đề năm 2021 là: “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”

Năm 2020 thành phố đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là đại dịch COVID-19 và tình hình mưa bão diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, đời sống người dân cũng như công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Lần đầu tiên sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố có mức tăng mức tăng trưởng thấp nhất làm ảnh hưởng kết quả tăng trưởng của cả nhiệm kỳ. làm ảnh hưởng kết quả tăng trưởng của cả nhiệm kỳ. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) ước giảm 9,77% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người ước đạt 87,16 triệu đồng (tương đương 3.678 USD), giảm 10,2%.  Trong đó, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19, nhất là ngành du lịch.

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 và mưa bão diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, mạnh mẽ, nhờ đó đã góp phần giảm thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định tình hình, tạo cơ sở quan trọng để khôi phục và đạt được một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội. Một số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng giữ được mức tăng trưởng khá; nhiều doanh nghiệp duy trì tương đối hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Chủ trương “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” đạt kết quả khá tích cực, trong đó thu hút đầu tư trong nước tăng khá so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 70% dự toán; trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 135,4% dự toán nhờ tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án lớn. Tiến độ các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân được chăm lo đảm bảo tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo trang trọng, hiệu quả, đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; ngay sau Đại hội đã kịp thời phân công cấp ủy, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; đồng thời đang tích cực phối hợp tham mưu Chính phủ điều chỉnh, ban hành một số quy định, đề án, cơ chế, chính sách quan trọng tạo đột phá phát triển thành phố trong thời gian đến.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt, tác động của đại dịch COVID-19 làm kinh tế thế giới rơi vào suy thoái kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước ta và thành phố; cùng với đó là các thách thức khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định EVFTA, Hiệp định IPA, Hiệp định RCEP; cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn biến nhanh, sâu rộng, sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, đòi hỏi toàn thành phố phải tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong năm 2021 và thời gian tiếp theo.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Thành ủy đề ra mục tiêu tổng quát năm 2021 là: Tập trung triển khai có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong xã hội; tập trung triển khai mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Hội nghị Thành ủy đã thống nhất lựa chọn Chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” với các chỉ tiêu chủ yếu:

(1) Tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6% so với năm 2020;

(2) Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5-6%;

(3) Giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6-7%;

(4) Giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp tăng 3-4%;

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 6-7%;

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 100% số thu thực tế của năm 2020;

(7) Tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 6-7%;

(8) Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm 4,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%;

(9) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố đến cuối năm giảm còn 1,04%;

(10) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch;

(11) Phấn đấu có từ 80% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật; kết nạp đảng viên mới từ 2,5-3% số lượng đảng viên đầu năm.

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2021 là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Cụ thể là: Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; Thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, sớm khôi phục tăng trưởng kinh tế thành phố; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Việt Khôi Minh

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

www.000webhost.com